Missie


Cascade is de naam van de branchevereniging voor zand- en grindproducenten in Nederland. Cascade heeft momenteel 14 leden. Deze vertegenwoordigen ongeveer 85% à 90% van de Nederlandse grind- en industriezandproductie. De leden van Cascade richten zich vooral op de winning van grind en industriezand voor gebruik in de beton- en asfaltindustrie.

Cascade betekent letterlijk 'trapsgewijze waterval'. Deze naam staat symbool voor het winningsproces van zand en grind, waarbij stromend water en continue landschapsontwikkeling centraal staan. Een proces dat naast hoogwaardige bouwgrondstoffen ook volop kansen oplevert voor gebiedsontwikkeling.

Voor de leden van Cascade staat het duurzaam produceren van zand en grind centraal. Zand- en grindwinning kan gezien worden als een belangrijk fundament voor allerlei vormen van gebiedsontwikkeling. Het kan de basis zijn voor het ontwikkelen van natuur, recreatie, wonen aan het water, veiligheid door rivierruiming en waterberging. Bij de ontwikkeling van bovengenoemde functie-combinaties is het streven er altijd op gericht om tot een zo groot mogelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te komen.

Doelstelling van Cascade is:
  • De belangenbehartiging van de leden voor zover het betreft de productie van industriezand en grind in Nederland en voor zover gericht op beleid, regelgeving en de technische aspecten ervan.
  • Het creëren van een klimaat waarin de individuele bedrijven in de zand- en grindwinning in Nederland hun bedrijfsactiviteiten op een goede wijze kunnen uitvoeren.
In 2011 heeft een wijziging in het bestuur van Cascade plaatsgevonden. Voorzitter Ad van den Biggelaar is opgevolgd door Michiel Dankers. Daarnaast is er een nieuwe algemeen secretaris aangetreden in de persoon van Leonie van der Voort.

 
 
 
    

Michiel Dankers                                Leonie van der Voort
Voorzitter             
                            Algemeen secretaris