Projecten

Overzichtskaart winlocaties

Op de bijgaande kaarten wordt een overzicht gegeven van alle winlocaties in Nederland. Per locatie wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de zand- en grindwinning. Verder wordt inzicht gegeven in de status van het project (in voorbereiding, in uitvoering of gereed).
Klik hier voor de kaart van winlocaties in voorbereiding.
Klik hier voor de kaart van winlocaties in uitvoering.
Klik hier voor de kaart van winlocaties gereed.

Boek Bodemschatten voor beleid

Door middel van deze link kunt u de pdf-versie downloaden van het boek ‘Zand, grind, klei: Bodemschatten voor beleid' van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (een dienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat).
In dit boek worden een aantal multifunctionele projecten beschreven